Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/


NÁPOVEDA
ELEKTRONICKÉ PRIHLASOVANIE NA VÝSTAVY

REGISTRÁCIA NA ZOCHM.SK > PRIHLÁŠKA > STAV > ZAPLATENIE > POTVRDENIE


Elektronické prihlasovanie morčiat na výstavy prebieha vo dvoch krokoch:

1.) Registrácia na webe zochm.sk

Každý vystavovateľ musí byť registrovaný na webe zochm.sk (bezplatné, vybavené do 48 hodín).
Členovia ZOCHDH/M/ využijú svoje prihlasovacie údaje.

Registračný formulár2.) Prihláška

Pre odosielanie prihlášok nepoužívajte prosím prehliadač Internet Explorer. Využite napríklad Mozilla Firefox alebo Google Chrome, ktoré podporujú najnovšie štandardy.


Po úspešnej registrácii si môžete začať prihlasovať vaše morčatá (1morča = 1prihláška).
Do 48 hodín od podania prihlášky budete informovaní o zmene stavu Vašej prihlášky.

Dátumy na zochm.sk vždy zadávajte v tvare napríklad 03.01.2011 (nie 3.1.2011) bez medzier !!!

Upozornenie: Nekompletne vyplnené prihlášky budú automaticky stornované do 24 hodín!

Stavy:

- overovanie: tento stav trvá maximálne 48 hodín (čakáte na zmenu stavu)
- prijatá: Vaša prihláška bola prijatá - máte rezervovanú klietku (pri tomto stave uhradíte výstavné poplatky)
- zaplatená: po prijatí Vašej platby sa stav zmení na zaplatená (prihláška akceptovaná) - 1D= 1 deň ; 2D= 2 dni
- čakajúca listina: ak sa po overení zistí, že už nie sú voľné klietky stav sa zmení na rezerváciu (po uvoľnení klietky budete prednostne kontaktovaní)
- zamietnutá: tento stav značí, že prihláška nebola prijatá (dôvod napr. plný stav)

O každej zmene stavu budete automaticky informovaní na Váš e-mail. V prípade, že si neželáte dostávať e-maily o zmene stavu, tak si túto službu môžete zrušiť v prihláškach.


Zmeny v prihláškach

Ak po prihlásení chcete zmeniť údaje o morčati alebo vykonať zámenu, urobíte tak pod odkazom "Vaše prihlásené morčatá". Zmeny vykonáte kliknutím na odkaz "uprav".
Zmeny vystavovateľa v prihláške nie sú povolené.

Dátum, dokedy je možné robiť zmeny v prihláškach, je uvedený v propozíciách.

Odhlásenie morčaťa

Ak chcete odhlásiť morča z výstavy, urobíte tak pod odkazom "Vaše prihlásené morčatá".
Zaškrtnete si morča a stlačíte "vymazať položku". Vymazané prihlášky už nie je možné obnoviť!
Podmienky odhlásenia sú uvedené v propozíciách výstavy.