Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

PrihlásenieZákladná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / morčatá / Oblastný výbor SZCH Banská Bystrica Korešpondenčná adresa ZO: Ing. Alena Mikulinová, Povrazník 34, 976 55 Povrazník Email: vybor@zochm.skTelefón: + 421 910 955 051 Výbor organizácie Predseda Ing. Alena Mikulinová Povrazník 34, 976 55 Povrazník+421 910 955051mikulina@webranet.sk Tajomník Peter Šimkovič Lipová 1304/2, 925 21 Sládkovičovotajomnik@zochm.sk Podpredseda PhDr. Michaela Lietavová (Šajgalová) michaelasajgalova@gmail.com Pokladník Eva Bednárová elaphe@centrum.sk Kontrolór Petra Šimkovičová kontrolor@zochm.sk Iné funkcie v organizácii Správca webu Peter Šimkovič admin@zochm.sk