Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

PrihláseniePOZOR, ďôležitý oznam na konci stránky!

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / morčatá /


Oblastný výbor SZCH Banská Bystrica


Korešpondenčná adresa ZO
: Ing. Alena Mikulinová, Povrazník 34, 976 55 Povrazník

Emailvybor@zochm.sk

Telefón: + 421 910 955 051


Výbor organizácie
Predseda Ing. Alena Mikulinová Povrazník 34, 976 55 Povrazník
+421 910 955051
mikulina@webranet.sk
Tajomník Peter Šimkovič Lipová 1304/2, 925 21 Sládkovičovo
tajomnik@zochm.sk
Podpredseda PhDr. Michaela Šajgalová michaelasajgalova@gmail.com
Pokladník Eva Bednárová elaphe@centrum.sk
Kontrolór Petra Šimkovičová kontrolor@zochm.sk


Iné funkcie v organizácii
Správca webu Peter Šimkovič admin@zochm.skPOZOR, ďôležitý oznam!

V krátkom čase plánujeme migrovať naše stránky na nový server. Z toho dôvodu bude stránka www.zochm.sk a vystavy.zochm.sk krátky čas nedostupná a po migrácii bude až do úplného zmigrovania obsahu v prevádzke v obmedzenom režime. 
O presnom termíne migrácie vás budeme  informovať na našich stránkach.

Peter Šimkovič
správca webu