Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení členovia,

Výročná členská schôdza sa uskutoční 22.1.2022, pokiaľ to situácia dovolí tak v Banskej Bystrici na Dolnej 25 o 10:00.
V prípade prezenčnej VČS sa budeme riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami a bude možné platiť členské poplatky priamo pokladníkovi pred začatím schôdze. Zároveň bude možné uchovnenie morčiat. 
Ak to však stále nebude možné, urobíme online VČS, o čom Vás budeme včas informovať. 

Budeme radi, ak sa zúčastníte a tým získate aj prehľad s akými problémami bojujeme, poprípade čím by ste vedeli pomôcť. Nezabúdajte však aj to, že účasť na VČS (raz do roka) je vlastne povinná. Potrebujeme Vás okrem iného aj na schválenie nových členov. 

O programe výročnej členskej schôdze Vás budeme informovať v najbližších dňoch.

Zároveň pripomíname povinnosť uhradiť členské poplatky do 31.1.2022.

Ďakujeme 

výbor ZO