Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Oznamujeme zmenu termínu Celoštátnej výstavy v Nitre, ktorej súčasťou sú aj tradičné DUO výstavy morčiat. Celoštátna výstava sa presúva na 11-13.12.2020. Avšak či a v akom rozsahu budú jej súčasťou aj výstavy morčiat, je ešte v jednaní. Urobíme všetko preto, aby naša chovateľská práca bola na tejto akcii prezentovaná.