Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení chovatelia a fanúšikovia chovu ušľachtilých morčiat.

Pracovná skupina pre chov morčiat SZCH na svojom zasadaní dňa 26.04.2020 schválila nový Výstavný poriadok a Chovateľský poriadok a uverejnila ďalšie informácie platné od 1.5.2020.

Viac informácií sa dozviete na priloženom linku: https://www.szch-morcata.sk/