Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení chovatelia a fanúšikovia chovu ušľachtilých morčiat.

Aktuálna situácia nám nie len že ovplyvňuje naše životy, ale nám aj bráni stretávať sa na spoločných akciách ako sú výstavy.

Vieme však, že opatrenia sú tak ako naše zdravie dôležité.

Organizátori májovej a júnovej výstavy preto stále vyčkávajú na to aká bude situácia.

V prípade posunu termínov vás budú aj prostredníctvom ZO včas o všetkom informovať.

Ďakujeme.

deko1