Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

V dňoch 16-17.3.2019 sa na Slovensku konalo európske školenie posudzovateľov morčiat. Zúčastnilo sa na ňom 32 posudzovateľov z 11 členských krajín. Naša posudzovateľka Eva Bednárová má ako prvá z našich posudzovateľov splnené podmienky a stala sa oficiálne európskou posudzovateľkou.