Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční v sobotu 18.01.2020 o 10:30 v budove Oblastného výboru (OV) Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici, prípadne, ako posledné roky, keď nebude v priestoroch SZCH dosť teplo, sa schôdza presunie do pivárne Bernard (budova oproti budove OV).

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2020 a to je 31.01.2020. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2020 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Prosíme každého, kto sa zúčastní na schôdzi, aby nám svoju účasť vopred potvrdil z dôvodu zabezpečenia vhodného priestoru.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov v novom roku 2020.


Peter Šimkovič
tajomník