Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/


Máme tu začiatok roka 2019 a bolo by sa už aj ozvať. Ako prvé praje celý výbor ZO členom aj nečlenom, chovateľom a aj náhodným návštevníkom našej stránky všetko dobé a veľa úspechov v nasledujúcom období. Bohužiaľ bola stránka v posledných mesiacoch zanedbaná. No našim predsavzatím je, že to napravíme :) Dúfame teda, že sme úplne nestratili Vašu podporu a budete nás navštevovať aj naďalej. 
Radi by sme členom pripomenuli, že členské je potrebné uhradiť do 31.1.2019. Inak bude nutné platiť znova zápisné. Takže pravidlá sa nezmenili :) 
12.1.2019 prebehla členská schôdza. Zápisnica bude už klasicky zverejnená v časti pre členov. 
Tešíme sa na stretnutia s Vami na výstavách, či iných propagačných akciách. Dúfame, že chovatelia budú aj naďalej vystavovať, teda prezentovať výsledky svojej práce. Ak niekto váha, či sa stať členom ZO a pridať sa k nám, ako inak, NEVÁHAJ :) Na záver príspevku sa chceme pochváliť... hurá „morčatári“ majú titulku v časopise Chovateľ. Kto ho ešte nemáte, nech sa páči kúpiť :)
Chovateľ 1/2019