Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Milí priatelia, chovatelia. Tohtoročný ročník Duo Cavy Show v Nitre, ktorý, ako tradične, pozostával z dvoch samostatných jednodňových výstav (11. a 12. Duo Cavy Show) sa skončil. V mene celého výstavného výboru, v zložení Eva Bednárova, Ing. Alena Mikulinová a Peter Šimkovič by som sa rád poďakoval generálnemu sponzorovi, spoločnosti ASAN za poskytnutie nádherných cien ako aj podstielky do výstavných klietok. Samozrejme naša srdečná vďaka patrí aj ostatným sponzorom, bez ktorých by to hádam ani nešlo. Veľké ďakujem patrí aj každému, kto priložil ruku k dielu. Vďaka tomu všetkému sa tento ročník niesol v pokojnom duchu bez stresu a problémov.

Z pohľadu početnosti patril tento rok medzi tie početnejšie. Na každej z výstav bolo prihlásených vyše 180 morčiat od 45 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Česká výprava bola už tradične početná, no tento rok prišla aj takmer rovnako početná delegácia z Poľska. Všetci vystavovatelia sa postarali o skvelú atmosféru.

Každý deň bolo udelených takmer 80 ocenení. Veľmi nás teší, že kvalita chovu sa zlepšuje a na výstave bolo možné vidieť nádherné a skvele pripravené zvieratá. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. 

Výsledky nájdete na výstavnom portáli tu.