Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Vážení priatelia. Práve sme zverejnili zápisnicu a súvisiace dokumenty z Výročnej členskej schôdze. Nájdete ich po prihlásení sa na naše stránky v Súkromnej sekcii.