Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční poslednú januárovú nedeľu, t.j. 31.01.2016 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2016. V prípade platby z bankového účtu je posledný termín 26.01.2016 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 26.01.2016 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z banky. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2016 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník