Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Obnovenie členstva (Kullová Gréta).