Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení priatelia,

rád by som Vám zaželal všetko dobré v Novom roku 2015 ako v chovateľskom, tak aj v osobnom živote.

Zároveň si Vám dovoľujem pripomenúť, že v priebehu mesiaca január, najneskôr do konania Výročnej členskej schôdze (termín Vám oznámime neskôr, keď nám bude potvrdený z OV SZCH BB - malo by to byť niekedy medzi koncom januára a koncom februára 2015), je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .

Prajem pekný deň

-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník