Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • 2. Lučenecká výstava 2013 (16.03.2013)

    Organizátor (Nikoleta Bariaková) zatiaľ nedodal kompletné podklady posúdených morčiat, a preto kartičky CAC nebudú akceptované Plemennou knihou SZCH bez doloženia posudzovacieho listu.
    Ďakujeme za pochopenie /Plemenná kniha morčiat SZCH, 11.5.2013/

    zdroj http://www.szch-morcata.sk/vystavy/category/7-2013