Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Vážení členovia, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS) , ktorá sa uskutoční 23.02.2013 o 11:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici. Výbor ZOCHDH/M/