Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Dňa 16.03.2013 sa uskutoční 2. Lučenecká výstava. Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete na Výstavnom portáli.