Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční prvú februárovú sobotu, t.j. 04.02.2012 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2012. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 24.01.2012 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 20.01.2012 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2012 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/ako-sa-stat-clenom v dolnej časti v sekcii spôsob platby. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Výbor Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/