Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Soňa Prekopová).