Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Oznam členom ZO:

     Predseda ZO Ing. Alena Mikulinová dňa 23.10.2011 menovala dočasný výbor, ktorý bude vo funkciach do Výročnej členskej schôdze ZO 2012. Odôvodnenie: rezignácia členov výboru a iných funkcionárov ZO (Lenka Pastorková, Lukáš Klimša, MVDr. Lucia Tarabová).
     Ďalej nastala zmena termínu platby členských poplatkov pre rok 2012, a to stávajúci členovia ZO majú povinnosť zaplatiť členské poplatky do termínu výročnej členskej schôdze (prípadne v hotovosti pred začatím schôdze). 

    Predseda ZO Ing. Alena Mikulinová