Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení členovia,

dňa 21.10.2011 o 19:00 sa bude konať členská schôdza prostredníctvom webového rozhrania. Schôdza je prístupná len členom ZO. Viac informácií a program schôdze Vám oznámime v najbližších dňoch.

výbor ZO