Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zverejnenie nových poriadkov (Chovateľský, Registračný a Výstavný , Súťaž Morča roka 2011) schválených ÚOK.