Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nových členov (Petronela Tellingerová, Júlia Pasternáková) a nových chovateľských staníc (od BOBI REBEKY, Od Perušky).