Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Martin Záhumenský) a novej chovateľskej stanice (Krameri).