Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Obnovenie členstva (Gabriela Fischerová) a chovateľskej stanice (Nilsi).