Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Obnovenie členstva (Monika Čambálová) a chovateľskej stanice (Montana).