Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Pozvánka na výstavu:

Po minuloročnom úspechu Vás srdečne pozývame na 2. Košickú výstavu ušľachtilých morčiat, ktorá sa uskutoční 18.6.2011 v Košiciach Barci. Tento rok sa na výstave môžu zúčastniť nie len naši členovia ZO SZCH ale aj členovia iných ZO v zahraničí a aj ľudia, ktorí majú svoje morčiatka pre radosť. A aby sme nezabudli ostávame verný našej tradícii, posudzovateľského kresla sa ujme Ing. Eva Dýnková. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac informácii sa dozviete na oficiálnej stránke výstavy http://www.zochm.sk/kosice-2011.

Bc. Petra Lacková a MVDr. Lucia Tarabová
Organizátori výstavy