Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Ing. Petr Tejml) a novej chovateľskej stanice (Westminster).