Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Katarina Pátková) a novej chovateľskej stanice (Nataly).
  • Obnovenie členstva (Andrea Sudimáková) a obnovenie chovateľskej stanice (Cavia Andyland).