Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Nikola Poliaková) a novej chovateľskej stanice (od Nikolky).