Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Mgr. Jana Ondrišová) a novej chovateľskej stanice (Criss Cross Cavies).