Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Prosíme členov, ktorí sa zúčastnia na niektorej z výstav v zahraničí, kde budú posudzovať českí posudzovatelia a chceli by tam svoje zvieratá aj registrovať pod Slovenskou ZO (získanie SK reg. čísla), aby svoj úmysel oznámili predsedníčke našej ZO Ing. Alene Mikulinovej. Ide o to, aby posudzovatelia včas vedeli, že tam príde na registráciu niekto od nás a aby im boli dodané potrebné údaje. Ďakujeme za pochopenie.