Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Soňa Kyselicová) a novej chovateľskej stanice (Pigi World).