Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena k 1.1.2011 (Mgr. et Bc. Andrea Kroftová) a novej chovateľskej stanice k 1.1.2011 (AndyMar).