Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zmena chovateľského poriadku (zmena vybavovacích lehôt na 30 pracovných dní, zmena adresy pre doručenie žiadosti o udelenie titulov).
  • Zápis nových členov (Zuzana Jánska, Elena Kováčiková) a nových chovateľských staníc (Cavia teddy, Monami).