Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Peter Šimkovič) a novej chovateľskej stanice (PK Cavies).