Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zmena názvu chovateľskej stanice "Pascale" na nový názov "Od Pascale".
  • Zápis nových členov (Richard Martinák, Roman Kratochvíl) a novej chovateľskej stanice (Gold Heart).