Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Zuzana Červenková) a novej chovateľskej stanice (Black & White).