Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zmena termínu uzávierky I. klubovej výstavy ušľachtilých morčiat 2010 (viac informácii v propozíciách).