Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zmena názvu chovateľskej stanice "Šišinka" na nový názov "od Šišinky".