Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Milí chovatelia a priaznivci morčiat! Srdečné Vás pozývame do expozície morčiat na výstavisku Agrokomplex v Nitre, počas konania veľtrhu v dňoch 19. - 22. augusta 2010.