Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Mgr. Silvia Poláková).
  • Pre členov s CHS je od teraz v menu "členská sekcia" odkaz na "Vaša evidencia odchovov", kde uvidíte kompletný zoznam Vašich odchovov aj s preukazmi o pôvode potomkov.