Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Pre členov s CHS je od dnes v menu "členská sekcia" odkaz na "Hlásenie o vrhu - zmeny". Pomocou tohto formulára budete hlásiť prípadné zmeny už v podaných hláseniach o vrhu (prosíme členov, aby formulár využívali a neposielali žiadosti na email registrátora).