Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nových členov (Stanislava Furčáková, Ing. Zuzana Furčáková) .