Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zmena chovateľského poriadku - Šampionát SR.