Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Oľga Viteková) a novej chovateľskej stanice (Flicka).