Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Viktória Kyseľová) a novej chovateľskej stanice (Sweet Muffins).