Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

2017_11a12_nitra Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. a 12. Duo Cavy Show Nitra. Ide o dve jednodňové medzinárodné výstavy, ktoré sa budú konať počas národnej výstavy zvierat na vvvýisku Agrokompex v Nitre. Na vástave sa očakáva až 200 morčiat od vyše 40 vystavovateľov zo Slovenska ale aj okolitých krajín.

Vážení chovatelia, členovia ZOCHDH/m/,

prišla jeseň a ani sa nenazdáme a bude tu Nový rok. Ten so sebou prináša aj voľby do výboru Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov – morčatá. Členom výboru organizácie sa môže stať každý riadny člen ZOCHDH/m/, ktorý zašle svoju prihlášku na kandidovanie (viď príloha nižšie) na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 30.112017.

Kandidatúry budú zverejnené na stránke www.zochm.sk v plnom znení.

Voľby do výboru organizácie sa uskutočnia na členskej schôdzi (predpoklad je koniec januára 2018).

Do prihlášky je potrebné uviesť:

  • hlavný cieľ a čiastkové ciele vášho pôsobenia na danej pozícií
  • využitie prostriedkov na dosiahnutie vytýčených cieľov
  • aký bude váš prínos pôsobenia vo výbore  pre ZOCHDH/m/

Tešíme sa na kandidátov a prajeme im veľa hlasov!


Výbor organizácie ZOCHDH/m/


{phocadownload view=file|id=14|target=s}

Vážení priatelia,

Základná Organizácia chovateľov drobných hlodavcov/morčatá/ v spolupráci so Základnou Organizáciou Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců  a Cavies Club of Poland vyhlasuje súťaž o titul VYŠEHRADSKÝ ŠAMPIÓN.

PODMIENKY:

  • morča musí mať udelené šampionáty zo všetkých troch krajín. CZCH - SKJC/SKCH - PLJCH/PLCH.
  • o  titul je potrebné zažiadať na mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Zodpovedná osoba Bednárová Eva.
  • spolu menom žiadateľa a morčaťa, ktorému má byť titul udelený, je potrebné zaslať scany potrebných titulov.

Diplom bude elektronicky zaslaný do 30 dní mailom.  Udelenie Titulu je bezplatné.

Viac informácií nájdeta v článku.

V dňoch 02. - 03. septembra bola naša krajina zastúpená na medzinárodnej výstavách LXV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek MorskichLXIV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich, ktoré sa uskutočnili v poľskom meste Konarzewo (Poznaň), dvoma našimi chovateľmi Evou Bednárovou a Ing. Alenou Mikulinovou. 
V rovnakom čase a na rovnakom mieste sa konala aj unikátna výstava bezsrstých plemien Colours Of Autumn 2017. Na výstave sa prezentovali plemená skinny a baldwin, vrátané génovych skinny a génových baldwin. Tieto plemená nie sú uznané európskym štandardom a aj preto šlo o európsky unikát. Na výstave COA 2017 nášu krajinu a ZO úspešne prezentovala mladá chovateľka Veronika Bednárova a Peter Šimkovič.
Všetci štyria skvele prezentovali svoj chov, našu ZO aj krajinu. Gratulujeme a želáme veľa ďalších chovateľských aj výstavných úspechov.

Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční poslednú januárovú sobotu, t.j. 28.01.2017 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2017. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 23.01.2017 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 23.01.2017 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2017 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Peter Šimkovič
tajomník

Naša Základná organizácia mala už tradičnú prezantačnú expozíciu morčiat viacerých plemien na výstave Agrokomplex, ktorá sa konala v dňoch 18. až 21. augusta 2016.
  • Vážení priatelia. Práve sme zverejnili zápisnicu a súvisiace dokumenty z Výročnej členskej schôdze. Nájdete ich po prihlásení sa na naše stránky v Súkromnej sekcii.
Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční poslednú januárovú nedeľu, t.j. 31.01.2016 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2016. V prípade platby z bankového účtu je posledný termín 26.01.2016 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 26.01.2016 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z banky. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2016 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník

Vážení priatelia,

rád by som Vám v mene celého výboru ZO zaželal všetko dobré v Novom roku 2016 ako v chovateľskom, tak aj v osobnom živote.

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že v priebehu mesiaca január, najneskôr do konania Výročnej členskej schôdze (termín Vám oznámime neskôr, keď nám bude potvrdený z OV SZCH BB), je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník

Podkategórie