Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

aktualizované: 18.05.2022 21:08

Výročná členská schôdza (31.05.2022)

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/

 

   Srdečne vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len "ZO"), ktorá sa bude konať v utorok 31.05.2022 o 19:00 prostredníctvom video konferencie. Hlavnými bodmi programu budú voľby do výboru ZO, schvaľovanie členov ZO, vysvetlenie zmien v chovateľskom poriadku a prípadné prejednávanie iniciatívnych návrhov ku chodu ZO.

  Účasť na Výročnej členskej schôdzi (ďalej len "schôdza") je povinná aj pre mladých chovateľov. Vopred všetkým ďakujeme za účasť. Veríme, že tento online spôsob konania schôdze nám pomôže, aby sme boli po dlhšej dobe uznášania schopní - je to nevyhnutné pre plynulý a bezproblémový chod ZO. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zo závažných dôvodov, tak svoju neúčasť prosím vopred ospravedlňte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..Dátum a čas konania:

31.05.2022 19:00-21:00 (prihlasovanie na video konferenciu od 18:45)


Forma konania schôdze:

Audio-video konferencia bude realizovaná prostredníctvom služby Microsoft Teams. Odkaz k pripojeniu na schôdzu obdrží každý člen najneskôr do 28.05.2022 na email (ak odkaz nenájdete ani v zložke SPAM, tak nás bezodkladne kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). V prípade, že viac členov ZO žije v jednej domácnosti resp. budú v čase schôdze spolu, tak postačuje sa pripojiť prostredníctvom jedného zariadenia - je nevyhnutné, aby zariadenie malo funkčný mikrofón (kamera nie je povinná). 

 

Prípravou schôdze sú predsedom ZO poverení:

Lukáš Klimša, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , WhatApp (+421905252674)
Ing. Alena Mikulinová


Program schôdze:

  1. Otvorenie, príhovor predsedu ZO
  2. Prezenčná listina, voľba formy hlasovania na schôdzi
  3. Vytvorenie pracovných komisií schôdze, výber zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu schôdze
  5. Správa mandátovej komisie o účasti na schôdzi, správa volebnej komisie o voľbe formy hlasovania na schôdzi
  6. Schválenie zápisnice a uznesenia z predchádzajúcej schôdze
  7. Schválenie členov ZO

  8. Voľby do výboru ZO, rozdelenie funkcií v novom výbore ZO
  9. Diskusia a hlasovanie o vopred nahlásených iniciatívnych návrhoch
10. Správa pracovných komisií o priebehu hlasovaní na schôdzi
11. Informovanie o zmenách v chovateľskom poriadku ku 1.5.2022
12. Oznámenie výboru ZO k realizácií členských schôdzi a Výročných členských schôdzi v blízkej budúcnosti.
13. Diskusia
14. Uznesenie schôdze, záverečné slovo predsedu ZO

Poznámka: v čase 18:45-19:00 počas prihlasovania bude prebiehať voľná diskusia (táto časť schôdze nebude nahrávaná).

 

Hlasujúci a volení na schôdzi:

Člen ZO starší ako 18 rokov má právo hlasovať, voliť a byť volený do výboru ZO a ďalších funkcií v ZO. Volenými funkcionármi môžu byť len členovia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky. Člen nemôže kandidovať do funkcii v prípade, že mu bolo udelené disciplinárne opatrenia disciplinárnym orgánom zväzu v priebehu posledných 10 rokov. 

Hlasovania budú prebiehať verejne - aj elektronicky cez web www.zochm.sk (spôsob hlasovania schvália členovia na začiatku schôdze).


Voľby do výboru ZO:

Kandidatúru do 5-členného výboru ZO je potrebné ohlásiť do 24.05.2022 19:00 vyplnením kandidátky (link - kliknite), ktorú odošlite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Postup voľby na VČS: Po zvolení maximálne piatich kandidátov za členov výboru ZO (hlasovať budú členovia ZO) si novozvolený výbor ZO ihneď zo svojho stredu zvolí predsedu ZO, podpredsedu ZO, tajomníka ZO, pokladníka ZO a kontrolóra ZO.

Ohlásení kandidáti (radení podľa dátumu prijatia kandidátky):
  1. Lukáš Klimša
  2. PhDr. Michaela Lietavová, PhD.
  3. Tomáš Szabó
  4. Ing. Alena Mikulinová
  5. Eva Bednárová
  6.  - zoznam kandidátov je priebežne aktualizovaný -

Iniciatívne návrhy ku chodu ZO:

Všetci členovia ZO majú možnosť podať iniciátívny návrh k fungovaniu ZO, tak ako vaše očakávania od ZO. Návrhy je potrebné odoslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 24.05.2022 19:00. Na schôdzi nebude umožnené predkladať vopred neohlásené návrhy.

Predložené iniciatívne návrhy:

- momentálne žiadne -

 

Dokumenty ku schôdzi (napr. kandidátky, prílohy, návrhy):

odkaz Členské schôdze (kliknite) - prístupné len členom ZO (v prípade problémov s prihlásením vám pomôže Lukáš Klimša - správca webu).
Dokumenty nájdete po otvorení onedrive.com v zložke 2022, následne zložka VČS 31.05.2022.

 

Ďaľšie informácie:

Pripojením sa na túto konferenciu (schôdzu) budete súhlasiť s jej nahrávaním pre prípadné potreby ZO/SZCH (záznam nebude prenášaný naživo ani neskoršie zverejnený pre verejnosť).

 
V Banskej Bystrici, dňa 10.05.2022


 Google Meet

 Stiahnuť na Google Play   Stiahnuť v App Store   Stahnuť aplikáciu pre Windows  

 Audio/video konferencia bude realizovaná prostredníctvom služby Microsoft Teams. Pre prihlásenie na konferenciu nemusíte byť v službe registrovaní, ale pokiaľ máte účet u Microsoftu (Onedrive, Microsoft email pri prihlasovaní do Windows, Outlook email), tak je vhodné sa s ním prihlásiť. Služba je prístupná cez webový prehliadač (v tom prípade nie je nutné nič inštalovať), aplikácie pre mobily aj tablety na platformách Android aj iOS a na aplikácii pre počítače Windows. Nesmiete nikdy zabudnúť prideliť prehliadačom alebo aplikáciam povolenie na použivanie mikrofónu a kamery pokiaľ budete na to vyzvaní. V prípade, že budete do konferencie pristupovať ako neregistrovaný (bez prihlásenia v službe), tak budete na začiatku vyzvaní na vyplnene mena a priezviska. Účastníkom konferencie bude v predstihu zaslaný internetový odkaz, cez ktorý sa v čase udalosti dostanú na konferenciu.